Urodzony 9 września 1969 w Krośnie polski polityksamorządowiec i historyk, poseł na Sejm  VIVII VIII kadencji. Jest kawalerem, mieszka w KROŚNIE .
Absolwent elitarnego I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. Następnie ukończył Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Historia – magister (2007)

Zainteresowania to polityka i historia Podkarpacia, a hobby turystyka i muzyka rockowa.

RODZINA  Ojciec Andrzej, ekonomista, pracował w krośnieńskiej bankowości, pochodzi z Jarosławia. Dziadek Stanisław, architekt, był jednym z “orląt” – obrońcą Przemyśla. Moim przodkiem był pułkownik Dionizy Czachowski, naczelnik województwa sandomierskiego w Powstaniu Styczniowym. Mama Teresa, ekonomistka, przez wiele lat pracowała w Krośnieńskich Hutach Szkła. Dziadek Mieczysław Binkowicz, znany krośnieński rzemieślnik, był członkiem Armii Krajowej.

SEJM. Jest posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI, VII i VIII kadencji.

Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych

 

 

Przynależność do komisji i podkomisji

 

Przynależność do zespołów parlamentarnych

PRACA ZAWODOWA I SPOŁECZNA 

Pracuje w Muzeum Podkarpackim w Krośnie, jest sekretarzem Podkarpackiego Towarzystwa Historycznego. Zorganizował wiele wystaw min. w Dukli, Jaśle – Jareniówce, Lesku i Malinówce oraz konferencji i uroczystości propagujących polskie tradycje narodowe. Współredaguje “Dzieje Podkarpacia”, bada ruchy niepodległościowe na Podkarpaciu, jest autorem licznych artykułów i audycji radiowych na temat historii regionu. Jest przewodniczącym Komitetu Ratowania Starego Cmentarza i współorganizatorem odsłonięcia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krośnie.

 
DZIAŁALNOŚĆ NIEPODLEGŁOŚCIOWA Od 1985 roku działałał w podziemnej organizacji młodzieżowej “Goniec Podkarpacki”, a później w KPN. Obecnie jest liderem Prawa i Sprawiedliwości w Krośnie, wiceprezesem PiS okręgu przemysko-krośnieńskiego, członkiem władz naczelnych PiS, szefem Ligi Republikańskiej na Podkarpaciu i członkiem zarządu Podkarpackiego Związku Piłsudczyków.
 
SAMORZĄD MIEJSKI – był radnym Miasta Krosna, przewodniczącym Klubu Prawicy i Komisji Rewizyjnej. Spowodował renowację Starego Cmentarza, pracował nad ustaleniem osób na nim pochowanych. Był inicjatorem upamiętnienia ofiar reżimu komunistycznego przy ul. Portiusa, przyczynił się do modernizacji obiektów sportowych w Krośnie oraz rozwoju działalności kulturalnej.
 
SAMORZĄD WOJEWÓDZKI – był radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego, przewodniczącym

Komisji Budżetu i Finansów, członkiem Komisji Edukacji i Kultury, delegatem do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewodniczącym Klubu Radnych PiS. Pracował nad programem rozwoju kultury na Podkarpaciu.

Jest orędownikiem rozbudowy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i utworzenia skansenu archeologicznego w Trzcinicy koło Jasła.

Piotr Babinetz – Poseł na Sejm

 

Zabiegał o środki na ochronę dziedzictwa narodowego, konserwację zabytków Podkarpacia, rozwój działalności turystycznej oraz promocję instytucji kultury historycznej Ziemi Sanockiej. Wnioskował o wsparcie dla szpitala w Krośnie, oddziału onkologii szpitala w Brzozowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie i szkoły przy uzdrowisku Rymanów-Zdrój. Broni integralności lotniska w Krośnie, Izby Historii i Tradycji Lotnictwa, utrzymania produkcji i zatrudnienia w związanych z lotnictwem zakładach. Wspiera Stowarzyszenie Rozwoju Lotnictwa w Krośnie, zabiega o środki UE na modernizację krośnieńskiego lotniska.

 

WALKA Z PATOLOGIAMI – Zawsze sprzeciwiał się paraprzestępczym i paramafijnym rządom postkomunistów. Potępia prywatę radnych, którzy aspirują do rad nadzorczych i kupowanie głosów obietnicą pracy lub groźbą jej utraty przez władze samorządowe. Przeforsował uchwałę Sejmiku wzywającą samorządowców do autolustracji. Uważa, że wyborcy muszą znać przeszłość swoich przedstawicieli, że konieczne jest wyeliminowanie korupcyjnych powiązań polityków.